Particulier

Voor de inrichting van uw woning kijkt u hier voor de mogelijkheden en voorbeelden.

lees meer...

Bedrijf

Voor de inrichting van uw bedrijf kijkt u hier voor de mogelijkheden en voorbeelden

lees meer...

 

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft CreaStyle Interieur een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van CreaStyle Interieur.Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CreaStyle Interieur. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commerciëel gebruik. Bij plagiaat van onze content op welke manier dan ook wordt onmiddelijk aangifte gedaan. Ook maken wij hiervan melding bij Google. 


De op deze website getoonde informatie wordt door CreaStyle Interieur met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. CreaStyle Interieur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel CreaStyle Interieur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CreaStyle Interieur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van CreaStyle Interieur, welke geen eigendom zijn van CreaStyle Interieur, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van  CreaStyle Interieur. Hoewel CreaStyle Interieur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door CreaStyle Interieur worden onderhouden wordt afgewezen.

CreaStyle Interieur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, de website.Team CreaStyle Interieur.

Blijf op de hoogte en volg ons